Stałe formy działalności

Foto

Koło plastyczne - zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa, z kolei starsze grupy mają rozszerzony program o grafikę i inne formy twórczości artystycznej.

Każdego roku podsumowaniem działalności jest wystawa najlepszych prac w galerii Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”. W ramach zajęć młodzież zwiedza również galerie i muzea, ogląda filmy o sztuce, wyjeżdża na plenery. Wielu uczestników zdobywa nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od wtorku do piątku oraz w soboty. Opłata wynosi: 80 zł za miesiąc. W ramach opłat zapewniamy materiały do twórczości. Zajęcia prowadzą: instruktor artystyczny – Irena Filipowicz oraz artysta plastyk Joanna Krajewska.

Foto


Pracownia Graficzna - zajęcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Uczestnicy zajęć poznają różne rodzaje grafiki warsztatowej takich jak: druk wypukły (linoryt), druk wklęsły (sucha igła) czy druk płaski (litografia). Uczą się także rysunku, zasad dobrej kompozycji i projektowania.
Foto

"Graffito" - Koło Plastyka Amatora dla dorosłych powstało we wrześniu 2009 roku w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” w Wyszkowie. Jego inicjatorami byli: ówczesny dyrektor ośrodka – Artur Laskowski, oraz artysta plastyk – Adam J. Karpiński.

"GRAFFITO" zrzesza w swoich szeregach osoby dorosłe z uzdolnieniami plastycznymi. Głównym kierunkiem zajęć jest rysunek, oraz malarstwo. Spotkania członków koła odbywają się raz w tygodniu (wtorki, w godzinach 17.30 – 20.30) z wakacyjną przerwą – lipiec i sierpień. Oprócz wtorkowych zajęć w pracowni plastycznej WOK, członkowie koła, we własnym zakresie, organizują jednodniowe, plenerowe wypady na terenie Wyszkowa i jego powiatu. Opiekunem artystycznym koła do dnia dzisiejszego jest art. plastyk Adam Józef Karpiński.

Swoje osiągnięcia w dziedzinie rysunku i malarstwa „GRAFFITO” prezentuje na wystawach organizowanych w galerii WOK „Hutnik” w Wyszkowie. Członkowie koła ze swoimi pracami pokazują się również na corocznych Artystycznych Giełdach Świątecznych organizowanych przez WOK „Hutnik” w Wyszkowie, oraz na wszelkich festynach gminnych naszego powiatu.

Koło Plastyka Amatora „GRAFFITO” jest kołem otwartym i wszelkie osoby o zacięciu artystycznym są mile widziane w jego szeregach. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne (na dzień dzisiejszy; 80 zł/m-c) Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie WOK „Hutnik”(tel. 29 742 4448) lub u opiekuna koła (tel. 503 981 078).


Foto

Pracownia witrażu metodą Tiffany'ego Zajęcia prowadzi Lidia Kostrzyńska. Spotkania w środy, godz. 17.00Foto

Ognisko Muzyczne w WOK „Hutnik” istnieje od prawie 40 lat. Zaliczane jest do systemu placówek kształcenia artystycznego jako placówka najniższego stopnia.

Zasadniczym celem działalności ogniska jest wychowanie słuchaczy na wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnego uczestniczenia w artystycznym ruchu amatorskim oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych do dalszego kształcenia w państwowym szkolnictwie artystycznym.

Nauczanie odbywa się w cyklu 6-letnim dla dzieci od 7 roku życia i 4-letnim od 10 roku życia. Zajęcia są płatne 170 zł miesięcznie. Uczniowie spotykają się z nauczycielem na zajęciach indywidualnych gry na instrumencie oraz grupowych na umuzykalnieniu.
W trakcie roku szkolnego zdają egzamin semestralny, roczny i otrzymują promocję na następny etap nauczania. Mają możliwość pokazania się na koncertach uczniów ogniska, które organizujemy w styczniu, maju i czerwcu.

W bieżącym roku szkolnym uczymy na następujących instrumentach u nauczycieli:

Pianino – Kamil Pałubiński
Keyboard i akordeon – Mirosława Polak
Gitara – Artur Miernicki, Wojciech Pakieła,
Umuzykalnienie – Kamil Pałubiński
Nauka gry na instrumentach musi być systematyczną pracą, która w efekcie daje dużo satysfakcji, rozwija intelektualnie i ma znaczący wpływ na ogólny rozwój osobowości młodego człowieka.
Zapraszamy. Chętni mogą zapisywać się w sekretariacie WOK „Hutnik” tel. 29 742 44 48Foto

Zespół Pieśni i Tańca OBEREK powstał w styczniu 2008 roku w Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" Członkami zespołu są seniorzy z gminy i miasta Wyszków, którzy aktywnie spędzając czas realizują swoje pasje. Ambicją ich jest ocalenie od zapomnienia i rozpropagowanie bogatej tradycji ludowej ziemi wyszkowskiej i regionów z nią sąsiadujących.

Pod kierunkiem profesjonalnego choreografa Danuty Deptuły i muzyka Stanisława Kadłubowskiego zespół przygotował i zaprezentował widzom Wyszkowa oraz mieszkańcom innych miast i wsi województwa mazowieckiego trzy programy składające się z pieśni i tańców kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej.

7-krotnie OBEREK uczestniczył w wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach działalności artystycznej seniorów. Z każdego wyjazdu powrócił z nagrodą.

Największymi dotąd sukcesami było zdobycie:
- I miejsca w kategorii zespołów folklorystycznych na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My", który odbył się w Warszawie w 2009r.
- I miejsce na Mazowieckim Przeglądzie TAS "Węgrowskie Barwy Jesieni" w Węgrowie w 2011 i 2012 r.
- Grand Prix Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów, Zespołów Śpiewaczych i Kabaretów w Warszawie w 2012r.

W styczniu 2014 roku na jubileuszowym koncercie ZPiT OBEREK zaprezentował nowy program składający się z 3 części-pieśni i tańców Puszczy Białej, Zielonej i Podlasia.

Foto
TEATR FARSA
Czytaj więcej na www.facebook.com/TeatrFarsa

Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków

tel. +48 29 742-44-48

e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
www: http://www.wok-hutnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.wok-hutnik.pl

Deklaracja dostępności

Koło Plastyczne Pracownia graficzna Ognisko Muzyczne

Wyszkowski Uniwersytet III Wieku Dyskusyjny Klub Filmowy Graffito Galeria

Zespół Pieśni i Tańca OBEREK Urząd Miejski w Wyszkowie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyszkowska Inicjatywa Planszówkowa Sieć kin studyjnych i lokalnych TOMITOFA© 2007-2020 Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"
Zawartość merytoryczna: Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK", e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14